OSZI TENYÉSZVIZSGA
VIZSLAFAJTÁK RÉSZÉRE
(OTV)

I. Általános rendelkezések

1. A vizsga célja: megállapítani a fiatal vizsla természetes, örökletes adottságait, különös tekintettel a vadászatra való rátermettségre, amelyek, mint jövendo tenyészvizslánál nagy figyelmet érdemelnek. Fontos az idegrendszeri szilárdság ismételt vizsgálata is.

2. A vizsla vadászatba való bevezetése mezon és vízen erre az idore már befejezodik. Így a kiképzés már gyakran fedi a természetes adottságokat. A bíróknak ezért különösen nagy figyelmet kell szentelni az örökletes tulajdonságok kifejezodésére.

3. A vizsga rendezésének fo követelménye: szárnyas vadban és nyúlban gazdag terület és kello nagyságú náddal benott vizes terület, melyben a vizsla úszni tud.

4. Amennyiben egy bírói kör az összes feladatot bírálja, legfeljebb 8 kutyát lehet beosztani egy csoportba.

II. A feladatok ismertetése:

1. Orrhasználat, orrjóság (6)

A kutya orrjóságát a teljes mezei munka során kell értékelni. Az elbírálásnál figyelembe kell venni: milyen távolságról észleli a kutya a vadat; hogyan használja ki a szelet, a keresés irányát, a terepadottságokat, a szél erosségét, a levego nedvességtartalmát és homérsékletét, a vad fajtáját; a magabiztosságot a jelzésekben; valamint a kutya reagálását olyan vadnyomokra, ahonnan nem látta a vadat szökni, illetve menekülni.

A nyúl kihagyása nem jelenti azt, hogy a kutyának biztosan rossz az orra.

Azt a távolságot, ahonnan a kutya a vadat állja, itt nem kell figyelembe venni (inkább azt, milyen távolságról jelzi).

Jó orrhasználat abban jut kifejezésre, hogy a vizsla mindig a szélre fordul, fejtartását a jó szélirány felé igazítja, tempóját az orrjósághoz, az adott terepadottságokhoz szabja. Fejét keresés közben magasabban tartó vizslának mindig jobb az orra, mint a talajt állandóan szimatoló, csapázgató vizslának.

Az orr elbírálásához alapos megfigyelés, tudás és tapasztalat szükséges. A végso értékelés megállapításánál figyelembe kell venni az „elveszett vad keresése légszimattal” feladatnál tett, orrjóságra vonatkozó megjegyzést.

Hibák:

•  A vad megközelítése kis távolságra jó széllel.

•  A vad kihagyása, vagy, ha beleszalad a vadba.

•  Stabil állás vad nyomon, csapán, a vad fekvohelyén, stb.

•  Állandó földön szimatolás, csapázgatás, alacsony fejtartás.

2. Keresési mód (6)

A megfeleloen gyors, egyenletes tempójú, tervszeru, céltudatos, kitartó keresés a követelmény, túlnyomórészt vágtában – de legalább ügetésben - , magas fejtartással, állandó orrhasználatot és vadászszenvedélyt tükrözoen. A keresési stílus összetevoje a harmonikus, fajtára jellemzo mozgás és fejtartás is. A gyorsabb keresés elony mindaddig, amíg a tempó összhangban van a körülményekkel, és nem megy az eredményesség (a vad megtalálása) rovására. A keresésnek mindig tükröznie kell a vadászszenvedélyt és a találni akarást. Lekeresetlen terület lehetoleg ne maradjon, a fordulókat a szélhez igazítsa. Megfelelo körülmények esetén a kb. 80-100 lépés szélesség elvárható a 4-es osztályzathoz. Minimális követelmény a 50-60 lépés keresési szélesség.

A keresés idotartama minden kutyánál legalább 10 perc legyen, de a hiteles bírálat érdekében ezt a bírók meghosszabbíthatják néhány perccel.

Hibák: A fent ismertetettektol való eltérés hibának számít,

•  Tervszerutlen keresés,

•  csak homlokszéllel (elore) keresés.

•  A vezetohöz való túlzott kötodés vagy a kapcsolat hiánya,

•  lassú mozgás.

•  Keresés orrhasználat és találni akarás nélkül.

3. A vad jelzése, ráhúzás, utánhúzás (4)

Keresés közben az észlelt vadat a kutyának magabiztosan és egyértelmuen jeleznie kell.

A jelzés után, a szituáció és a vad viselkedése függvényében a kutya vagy azonnal áll, vagy lassuló mozgással a vadra ráhúz, majd a vadat határozottan állja.

Állás után, ha a vad elotte fut, utána kell húznia úgy, hogy ot a gazdája követhesse. Utánhúzáskor a kutya mindig a vezetoje elott, kifejezoen, határozottan dolgozzon, lehetoleg mindig maradjon kapcsolatban a vaddal.

A kutya vezetoje nem elozheti meg a kutyát, nem keresheti a vadat, a kutya és a vad között nem mozoghat, kivéve, ha a bíró a meglapuló vad felkeltésére utasítást ad. Megengedett az utánhúzásra történo biztatás vagy a kutya csitítása.

Hibák:

•  túl gyors utánhúzás

•  a vad kinyomása parancs nélkül

•  utánhúzás hiánya

•  ha nem lesz meg a vad

4. A vadmegállás (5)

Keresés közben a kutyának a talált vadat annyi ideig kell nyugodtan, biztosan és a fajtára jellemzo módon állnia, amíg a vad föl nem kel, vagy fel nem keltik.

Vadnyomot, fekhelyet a kutyának csak rövid állással szabad jeleznie. A bizonyíthatóan háromszori vad kihagyás (vad meg nem állás) 0-val osztályozandó.

Hibák:

•  rövid vagy nem biztos állás

•  a vad ido elotti felrebbentése

•  üres állás

•  ha parancsra áll

•  a vad megtagadása (nem állja meg, elfordul és továbbmegy a megtalált vadtól)

5. Viselkedés vadkelésre (3)

A kutya a gazdája által felkeltett, vagy menekülo szárnyas vagy szormés vad kelésére viselkedjék nyugodtan, maradjon helyben. Maximális osztályzatot csak az a kutya kaphat, amelyik a vezeto egy parancsára helyben marad. Elfogadható, ha a vizsla beugrik, de a vezeto 6-8 lépésen belül leállítja.

Hibák:

•  a menekülo szárnyas vad után perdül vagy ugrik

•  engedetlenség

•  egészséges szárnyas vad megfogása

•  ha a kutya szormés vadat üldöz, de a gazdája parancsára
abbahagyja, legfeljebb 3-as osztályzatot kaphat

•  ha a kutya élo szormés vadat fog (nyúl, üregi nyúl), legfeljebb 2-es
osztályzatot kaphat

•  többszöri utánperdülés és vaduzés, valamint többszöri élovad megfogás esetén 0 az osztályzat.

6. Viselkedés lövésre (3)

Vizsgán a vadat nem lojük meg. A lövés után a kutyának nyugodtan kell viselkednie, helyben kell maradnia. A feladat akkor ért véget, amikor a bíró utasítására a vezeto pórázra veszi kutyáját. Maximális osztályzatot csak az a kutya kaphat, amelyik a vezeto egy parancsára helyben marad. Elfogadható, ha a vizsla beugrik, de a vezeto 6-8 lépésen belül leállítja. Lövésfélo vagy lövésérzékeny kutya a vizsgából kizárandó.

7. Engedelmesség mezon, vezethetoség (3)

Ezt a feladatot a teljes mezei keresés során kell elbírálni. A kutya kéz és /vagy hangjelre reagáljon és hajtsa végre vezetoje parancsát.

A vezethetoség a vezeto és vizsla közötti együttmuködés feltétele. Ezt beszámítjuk az engedelmesség osztályzatba.

A vezethetoség fejezi ki a vizsla irányíthatóságát, az állandó kapcsolattartást a vezetovel, valamint az állandó készenlétet a vezeto parancsainak teljesítésére. Az engedelmesség a jó kiképzés kifejezoje, elofeltétele a vadászati használhatóságnak. Az osztályzat megállapításánál figyelembe kell venni az 5. 6. feladatnál nyújtott teljesítményt is.

8. Lott vad megkeresése légszimattal (4)

Ido: 15 perc

A légszimattal keresés lényege, hogy a kutya a bárhol megtalált, kihult vadat felvegye, és vezetojéhez vigye.

Ezt a gyakorlatot növényzettel borított területen végezhetjük el, egy kihult szárnyas vad kihelyezésével.

A vezeto kutyáját 50 méterrol, a bírók által kijelölt helyrol keresésre küldi. A vizsla önállóan, lehetoleg irányítás nélkül végezze munkáját. (Ha a kutya lényegesen elhagyja a képzeletben kijelölt keresési területet, a vezeto visszairányíthatja oda – ez nem jelent hátrányt az értékelésnél)

4-es osztályzatot akkor kap a kutya, ha a körülmények között elvárható gyorsasággal teljesíti a feladatot. Hiba, ha túl sokat kell irányítani, buzdítani. Amennyiben a vad megtalálásakor azt nem veszi fel, véglegesen 0 osztályzatot kap.

A bíró a munka során figyelje meg a kutya orrjóságát, orrhasználatát is, és tegyen erre vonatkozó megjegyzést a bírálati lap megfelelo rovatába.

9. Lott vad elhozás (3)

A korrekt elhozás követelmény, de az átadáshoz egy parancs adható.

10. Szárnyas vonszalék kidolgozása (4)

Ido: 5 perc

A szárnyas vonszalékot 150 métert hosszan, két töréssel húzzuk.

Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.

11. Szárnyasvad elhozás (3)

A korrekt elhozás és átadás követelmény, de az átadáshoz egy parancs adható.

Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.

12. Nyúlvonszalék kidolgozása (4)

Ido: 5 perc

A nyúlvonszalékot 300 métert hosszan, két töréssel húzzuk. Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.

13. Szormés vad elhozás (3)

A korrekt elhozás követelmény, de az átadáshoz egy parancs adható. Értékelés az általános rendelkezésekben leírtak szerint.

14. Kajtatás nádban, lott vízivad megkeresésével (5)

Ido: 10 perc

A feladat lényege, hogy a kutya a kijelölt szakaszt keresse át, hogy az onnan kinyomott, felkeltett vadat a vadász lelohesse, illetve találja meg az oda esett lott vadat.

A bírók egy lott kacsát elozoleg bedobnak a nádasba, és a kutya indítási helyét úgy határozzák meg a terep nehézsége függvényében, hogy a kutyának kb. 5-6 percet kajtatnia kelljen.

A kutyának gazdája parancsára a nádat készségesen, megfelelo szélességben és mélységben (mély vízben lévo nádrészeket is beleértve) módszeresen kell átdolgoznia. A kutya dolgozzon önállóan, de vezetojével maradjon kapcsolatban. A kutya élénkítése és csendes irányítása nem hiba. A vezeto követheti kutyája munkáját a nád szélénél. Ha a kutya kijön a nádból, a vezetoje utasítására vissza kell fordulnia. A megtalált vadat fel kell vennie, el kell hoznia és szabályosan átadnia vezetojének. Amennyiben a vad megtalálásáig a kutya nem kajtatott legalább 5 percet, a bírók utasítást adnak a munka folytatására.

Minden kutyának külön nádszakaszt kell biztosítani.

Hibák: az önállótlan munka, túl gyakori vagy túl hangos bíztatás, ha kikerül a kézbol, és nem tart kapcsolatot vezetojével, ha nem keresi át a rendelkezésre álló területet, ha nem találja meg vagy nem hozza el a vadat.

A vad szintidon belüli meghozása nélkül a feladat értékelése: 0, azonban, amennyiben a bírók úgy ítélik meg a körülményeket és a terep nehézségét, további 5 perc munkaidot engedélyezhetnek, egy új vad bedobásával.

A vad elhozását és átadását a 14. feladatnál kell értékelni.

15. Kajtatás élo kacsa után (6)

Ido: 20 perc

A kutya feladata a vadászat során szárnyazott, vízre eso kacsa nyomának követése és lehetoleg puska elé hajtása.

A vezeto a bíró által megjelölt helyrol indítja, vagy ha az a vízen van, odairányítja kutyáját, akinek a kacsa nyomát követnie kell. Ha megtalálta a vadat, azt hajszolnia kell a feladat befejeztéig. Nem feladat az élo kacsa feltétlen elfogása, ezért, amint a kutya üldözi a kacsát, az elso adandó alkalommal a bíró adjon utasítást a lövésre.

4-es osztályzatot annak a kutyának lehet adni, amelyik a kacsa nyomát teljes biztonsággal követi, majd azt megtalálva hajszolja. Ha a kacsát csaholva követi, ez külön nem jutalmazható. A kutya vezetojének jogában áll kutyáját élénkíteni, illetve irányítani és a parton követni.

Ha a kutya biztosan követi a kacsa nyomát, a rendelkezésre álló idot végigdolgozza, de a kacsa nem kerül terítékre, 4-es osztályzatot kaphat.

Ha a kacsa nem kerül terítékre, a lövést és a mélyvízi elhozást külön feladatként kell elvégezni.

Hibák: Érdeklodés nélküli kajtatás. Többszöri kijövés a vízbol. Azok a kutyák, amelyek az úszónyomot nem veszik fel, illetve a kacsa oket nem érdekli; nem mennek a mélyvízbe, az általuk látott kacsát gazdájuk parancsára sem követik: 0 osztályzatot kapnak

16. Lott kacsa elhozása mély vízbol (3)

Ido: 5 perc

A bíró a vadkacsát kb. 15-20 méterre a mély vízbe dobja. A kutya a kacsa bedobását láthatja. Amikor a kutya a vízben úszik a kacsa felé, a kacsa mellé kell loni. A kutyának a kacsát hoznia kell, és szabályosan átadni (egy parancs adható).

Ha a kutya a lövésre visszafordul, vezetoje parancsára sem megy újra a kacsáért és a vízbol kijön, a kutya a vizsgából kizárandó.

17. Irányíthatóság, engedelmesség a vízben (5)

A bíró utasításainak megfeleloen a vezeto küldje kutyáját elore, parancsra változtasson irányt és tudja tovább elore küldeni.

A kutyának a parancsokat készségesen és gyorsan kell végrehajtani.

III. A vizsga értékelése:

Az értékelés az alábbi minosítési táblázat szerint történik.

A díjba sorolás ponthatárai:

I. díj: 195 – 260 pont

II. díj: 131 – 194

III. díj: 100 – 130, és a táblázatban feltüntetett minimális osztályzatok elérése.
Oszi tenyészvizsga bírálati lap:

 

 

Feladat

Érték szám

osztályzat

I.

II.

III.

díjhoz szükséges pontszám

1.

Orrhasználat, orrjóság

6

 

3

3

2

2.

Keresési mód

5

 

3

3

2

3.

A vad jelzése, ráhúzás, utánhúzás

4

 

3

2

1

4.

Vadmegállás

5

 

3

2

2

5.

Viselkedés vadkelésre

3

 

3

2

1

6.

Viselkedés lövésre

3

 

3

2

1

7.

Engedelmesség mezon

3

 

3

2

1

8.

Lott vad megkeresése légszimattal (feltétlen elhozás)

4

 

3

2

1

9.

Lott vad elhozás

3

 

3

2

1

10.

Szárnyas vonszalék kidolgozása

4

 

3

2

1

11.

Szárnyas vad elhozás

3

 

3

2

1

12.

mezei nyúl vonszalék

4

 

3

2

1

13.

Lott nyúlelhozás

3

 

3

2

1

Mezei munka összesen:

200

-

-

-

14.

Kajtatás nádban

4

 

3

2

1

15.

Kajtatás élo kacsa után

5

 

3

2

1

16.

Lott kacsa elhozás mély vízbol

3

 

3

2

1

17.

Irányíthatóság, engedelmesség vízben

3

 

3

2

1

Vízi munka összesen:

60

-

-

-

MINDÖSSZESEN

260