A MAGYAR VIZSlA VADÁSZATI ADOTTSÁGAI, KARAKTERE ÉS EZEK MEGNYILVÁNULÁSAI AZ EGYES MUNKAFÁZISOKNÁL

A magyar vizsla a magyar rög hatására kialakult, a magyar ember temperamentumának, ízlésének leginkább megfelelő mindenes vadászkutya. Küllemét, munkatulajdonságait évszázadokon keresztül spontán befolyásolták a domborzati, éghajlati adottságokon kívül a különböző vadászati módok is. Ezen tényezők együttes hatására, a kíméletlen eredményesség által motiválva alakult ki az egyik nemzeti büszkeségünkként kezelt mindenes magyar vadászkutyánk.
    A magyar embert mindig a kreativitás, a rendkívül sokirányú elfoglaltság és ebből adódóan a következetes precíz munka bizonyos fokú hiányossága jellemezte. Természetesen ennek ellenére maximális elvárásai voltak a teljesítményben, mind magával mind a környezetében ténykedőkkel szemben. Talán ez a magyarázata, hogy a vizsla ennyire gazdacentrikus és szolgálatkész, rendkívül könnyen taníthatóságáról nem is beszélve.
    A többi mindenes vadászkutyával összehasonlítva, könnyű taníthatósága és feltétlen együttműködése a gazdájával, ami korunk ideális vadászkutyájává teszi. Jó idegrendszerű, de rendkívül odaadó viselkedése miatt nem tudja elviselni a durva, szélsoséges, következetlen bánásmódot.
    Mint mindenes vadászkutyától a következő belső értékmérők nagyfokú megnyilvánulását várjuk el:
       Jó idegrendszer
       Kitűnő orrjóság és orrhasználat
       Figuratív vadmegállás
       Jó apportkészség
       Nagy munkakedv a vízimunkában
       Az apport finom de határozott fogása
       Nagyfokú szenvedélyesség a munkában
       Könnyű vezethetőség, nagyfokú kapcsolattartó készség
       Kiegyensúlyozott, magabiztos viselkedés
       Jó csapakövető készség
    Természetesen e tulajdonságok megjelenésének foka igen nagymértékben függ a kutya korától, tartási körülményeitől kiképzési módjától és szintjétől stb. A fajtával szemben elvárjuk, hogy az egyedek döntő többsége megfeleljen a fenti elvárásoknak.

    Nézzük az egyes értékmérők megjelenését és megítélését a hétköznapi életben és a munkában egyaránt.
    1.   IDEGRENDSZER:
    A hétköznapi életben elvárjuk a kutyánktól, hogy minden szituációban viselkedjen nyugodtan, határozottan és magabiztosan. A jó magyar vizsla soha sem lehet félénk, vagy agresszív és magától értetődően lövésfélő sem.
    2.   ORRJÓSÁG:
    Az egyik legfontosabb belső értékmérő, megítélése nagy szakértelmet igénylő feladat.
    Szempontjai:
       a. a vad észlelésének, jelzésének távolsága, vadcsapák, vadhelyek jelzése, a menekülő vad követése közben a fejtartás stb.
       b. légszimatos elhozásnál a keresés stílusa a vad észlelésének távolsága.
       c. vízivad követése, figyelembe véve a szélirányát, erősségét, a víz áramlásának irányát erősségét.
    3.   VADMEGÁLLÁSI HAJLAM:
    A leglényegesebb "vizsla" tulajdonság. Készsége fejleszthető, de amelyik vizslánál nincs meg a genetikai alapja, azt ki kell zárni a tenyésztésből. Értékelésénél nem a vadtól való távolság a fo szempont, (ez rutin kérdése), hanem a fajtára jellemző stabil, figuratív forma.
       -   Utánhúzás: Megítélésénél nagyon fontos, hogy a menekülő vad elmozdulását a kutya magas orral (légszimattal), a vad testének szagát követve jelezze.
    4.   APPORTKÉSZSÉG:
    Megítélésénél a genetikai eredetű tulajdonságról, és nem pedig egy kiképző munkájának hatékonyságáról van szó. Értékelésénél fontos szempont, hogy a kutya "teli szájjal", nagy szenvedéllyel, de finoman fogjon. A kemény, roncsoló fogás súlyos hiba.
    5.   SZENVEDÉLYESSÉG:
    A vizsla szenvedélyessége, munkakedve szintén fontos belső értékmérője a vadászkutyának. A szenvedélyes kutya munkavégzése során egész idő alatt nagy lelkesedéssel végzi feladatát. Ez a tulajdonság genetikailag determinált, tenyésztés szempontjából rendkívül fontos. Megnyilvánulása, pl. mezei és vízi munkában, a keresni, találni akarás, a menősség. Az ilyen kutya a keresési feladatoknál sem adja fel, és a nehéz apportokkal is megbirkózik.
    6.   KAPCSOLATTARTÓ KÉPESSÉG, VEZETHETŐSÉG:
    Mivel a vizslák több száz éve, sok-sok generáción keresztül szolgálták a vadászt, szükségszerűen csak azok az egyedek maradtak tenyésztésben, melyek kezelhetőek, figyeltek gazdájuk legkisebb jelzésére, és a kapott utasítást vonakodás nélkül azonnal végrehajtották. A magyar vizsla egyik lényeges pozitívuma a többifajtához képest a rendkívüli engedelmesség és kapcsolattartó képesség, az örök vágy arra, hogy megfeleljen gazdája elvárásainak.
    7.   KITARTÁS:
    Ez tulajdonképpen komplex tulajdonság, nem tekinthető készségnek. Az alapja a szenvedélyesség, a munkakedv. Megvalósulásához elengedhetetlen a korrekt (fajtára jellemző) testfelépítés, kifogástalan szerkezet, jó kondíció és edzettség. Az ideális anatómiai felépítés garantálja, hogy relatíve a legkisebb energia felhasználás mellett a legnagyobb hatásfokkal dolgozhasson a kutya.