FAJTATISZTA KUTYÁK DNS ALAPÚ AZONOSÍTÁSA

Végeláthatatlan, bizonyíthatatlan viták, perek a múltból: "Ennek a kutyának nem az az apja, aki a származási lapon szerepel.", "Láttam, hogy a másik kanja is befedezte a szukát.", "Áttett kölyköket a másik szukája alá, és arra íratta az almot.", "Nem akart két fedeztetési díjat fizetni, és mikor a két - egymáshoz nagyon hasonlító - szuka egyszerre tüzelt, az ismétlő fedeztetés címén a másik szukát is befedeztette.", "Azt sem lehet tudni, melyik kanjától-kanjaitól született az alom.", "Nem létezik, hogy koromfekete kanomnak 8 fehér kölyke született."

Ma már egyértelműen igazolható a kutyák származása, ill. azonossága vagy különbözosége DNS vizsgálattal. A DNS vizsgálattal nem csak igazolni lehet a feltételezett apát, hanem ki is lehet zárni a vizsgált kant a "gyanúsított" apák köréből. Természetesen nem csak az apakutya, hanem az anya azonossága is kideríthető a vizsgálattal. A fent idézett kérdések DNS vizsgálatok segítségével kivétel nélkül megválaszolhatók.

A vizsgálatkor az utód, és a kérdéses szülő DNS mintázatát hasonlítják össze. Egy kutya DNS-vizsgálata önmagában semmire sem jó, ugyanis a lelet nem más, mint egy gélen (zselés állományú anyagon) lévő színes csíkok. Beszárítva a gélt ugyan el lehet tenni, de további felhasználásra nem alkalmas. A csíkolat precíz összehasonlítására épül ugyanis a vizsgálati eredmény. Az összehasonlítás viszont csak az azonos körülmények között készült gélek esetében végezhető el.

A tárolt DNS mintákból a laboratórium csak akkor végzi el a vizsgálatot, ha a minta beküldője azt kéri. Ha egy tenyésztő küldi be a mintákat, akkor a tenyésztő kérheti a vizsgálatot (és csakis ő), ha fajtaklub küldte be a mintát, akkor a fajtaklub kérheti a vizsgálatot és csakis a fajtaklub. Kivételt képezhetnek azok a bíróságra került esetek, amikor bírói döntés születik a DNS vizsgálat kötelező elvégzésére a már tárolásban levő mintákból. A laboratórium 10 évig tárolja a DNS mintákat, addig mintát nem semmisít meg.

DNS mintavétel végezhető:

Állatorvos által fecskendőbe vett vérből - ezt a módszert a kifejezetten felkapott fedezőkanok, ill. szapora tenyészszukák esetében ajánlható. Fecskendőnyi vér DNS mennyiségéből ugyanis több tucatszor végezhető el összehasonlító DNS vizsgálat, így a nagy utódlétszámmal rendelkező tenyészállatoktól nem kell minden esetben mintát venni, ha utódai vonatkozásában kerül vizsgálatra.

Bárki által könnyűszerrel és fájdalommentesen levehető szájnyálkahártya kaparékból - ezt a módszert ajánljuk minden olyan esetben, amikor nem várható, hogy az adott kutyát többször is DNS vizsgálatnak vessék alá. Ez a fajta mintavétel különösen hasznos a törzskönyvek hitelességének igazolására oly módon, hogy a tetoválómester a tetoválás során kézben tartott kiskutya szájából közönséges fültisztító műanyag pálcika vattapamacsára enyhe dörzsöléssel szájnyálkahártya-mintát vesz. A mintavétel időtartama másodpercekben mérhető! A pálcikákat a tetoválási számmal azonosítva lehet a laboratóriumba küldeni tárolásra. Hihetetlen mértékben növelné a magyar törzskönyvek ázsióját és értékét, ha a szuka és a fedezőkan DNS-mintája a fedeztetési igazolás kötelező mellékleteként szerepelne, illetve ha a tetoválómesterek mintát vennének az összes betetovált kiskutyából. Ugyanez vonatkozik export pedigrék hitelességére is. Ezen az úton haladva, az Egészséges Kutyákért Közhasznú Alapítvány Független Diszplázia Bizottsága a 2002 évtől kezdődően minden egyes 24 hónaposnál idősebb, FDB csípőszurésen átesett kutyától DNS mintát tároltat. A Rtg-felvételt, a röntgenezett kutyát vagy annak törzskönyvét megkérdojelező reklamáció esetén a perdöntő DNS vizsgálat elvégezhető.

A genetikai vizsgálat kutyák esetében jelenleg még csak a származásvizsgálat és azonosítás feladatköréig terjed. Állategészségügyi vonatkozású felhasználásának komoly anyagi korlátok szabnak határt. De a ma fiatal tenyésztői bízhatnak abban, hogy pár évtized múlva a kutyák egyedi géntérképei szerint állíthatják össze a tenyészpárokat, mellőzve az örökletes betegségek génjeit hordozó egyedeket.

Az azonosítás molekuláris biológiai alapjai:

Az emlősök, így a kutyák genetikai állományában vannak olyan ismétlődő szekvenciák, melyek géneken kívüli, fehérjébe át nem íródó területeken foglalnak helyet, és az egyedre jellemző meghatározott számú és meghatározott ismétlődésű bázispárból állnak. Ezeket mikroszatellitáknak nevezzük. Lehetnek egy, kettő, három, és négy bázispárból állóak, ennek megfelelően mono-di-tri-tetra nucleotid repeat-nak nevezik őket. Ezek ismétlődhetnek 5-30-szor egymás után. A kutya, mint faj esetében eddig mintegy 400 mikroszatellitát fedeztek fel, s írtak le. Ezek különböző kromoszómák különböző régióiban helyezkednek el szétszórva. Minden egyed minden mikroszatellitából két példányt hordoz, ebbol egyet a kantól egyet a szukától. Ezek repeat száma legtöbbször nem egyforma. A kutya petesejt megtermékenyülésekor az egyik mikroszatellita az apaállattól, a másik az anyaállattól érkezik, természetesen az egy alomból származó kölykök esetén különböző kombinációban, de egyértelműen nyomonkövethetően. A mikroszatelliták az élet folyamán nem változnak, lehetőséget adva az egyed bármikor történő azonosítására. A laboratórium a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően 10, a kutya kromoszómáinak különböző területein elhelyezkedő tetra-nucleotid mikroszatellitát használ a kutya azonosítására, ill. származási vizsgálathoz.

A DNS minták gyűjtésével és tárolásával elejét vehetjük a hazai tenyésztők hírnevét veszélyeztető visszaéléseknek, és reklamáció estén megdönthetetlen bizonyítékkal tudjuk az igazukat védőket támogatni.

dr. Lévai Piroska

Kiegészítő információk a kutyák DNS alapú azonosításához

Miért jobb kutyák esetében a szájnyálkahártya minta levétel, mint a vérvétel?

- a vérvételt Magyarországon kizárólag állatorvos végezhet. Tehát külön probléma a kutya, kutyák, esetleg sok kutya elvitele állatorvoshoz (útiköltség, idoráfordítás), esetleg nem is elérhető az állatorvos, ha sürgős vérvétel kellene.

- a vérvétel pénzbe kerül, mely ár lehet, hogy eléri vagy meghaladja a DNS minta 10 éves tárolásának az árát (jelenleg 1.500 Ft/kutya)!

- vérvételkor gyakran lenyírják a kutyák lábán a szőrt a véna fölött. Kiállítási kutyának ez a szőrhiány kész katasztrófa lehet.

- egyes kutyák lefogása vérvételhez kifejezett birkózó-felkészültséget igényel

- kölyköknek, főleg, ha kistermetűek rendkívül nehéz lehet sikeresen vénát szúrni. Teljesen értelmetlen procedúra náluk a vérvétel. Szájnyálkahártya mintát viszont már az újszülött kölyköktől is le lehet venni teljesen fájdalommentesen.

- a szájnyálkahártya-mintás vattapamacs több hétig is "eláll", nem igényel speciális szállítást, postán levélborítékban küldhető az év bármely időszakában. A levett vért viszont hűtött vagy legalább hűvös körülmények között egy nap alatt kell a laboratóriumba eljuttatni, hogy ne "romoljon" meg, és későbbiekben felhasználható legyen. A vér - mint folyadék - szállítása is sokkal körülményesebb, mint egy vattapamacsé műanyag tokocskában.

Összefoglalva, kutyák tömegméretű, klubszintű DNS minta vételére kizárólag a szájnyálkahártya kaparék alkalmazható. Ennek nincs technikai költségvonzata, a mintavételt bárki elvégezheti, postán küldhetűés a mintavétel módja nem vált ki idegenkedést, tiltakozást a tulajdonosokból.

Javaslat gyakorlati alkalmazásra:

Javasolható, hogy fedeztetéskor a helyszínen jelen levű tüzelű szukától és a fedezű kantól vegyék le a szájnyálkahártya mintát és küldjék be a laboratóriumba pár napon belül. A labor 2-3 héten belül elvégzi a DNS kivonást a pamacsból és a regisztráció tényét közzé teszi az interneten. Senki sem szeretné, hogy az általa tenyésztett összes kutya elérhetű legyen név szerint bárki (vagy az apeh) számára, ezért az internetre csak a kutya törzskönyvi száma és a mintavétel idűpontja fog kikerülni - fajtánkénti csoportosításban. Sem a kutya neve, sem tenyésztűjének, tulajdonosának neve, címe NEM lesz közzétéve.

Egy további lehetűség (pl. a Pumi Klub ezzel él), hogy tenyészszemlén veszik le kötelezűen minden pumitól a DNS mintát, és a klub küldi azt a laboratóriumba.

Miért célszerű a beküldött minták tárolása?

Az összehasonlító vizsgálatot minden esetben két kutya mintájának EGYIDEJŰ "zselés futtatásával" lehet csak végezni. A vizsgálatnak akkor van értelme, ha van mit vizsgálni, tehát konkrét azonossági probléma merült fel egy adott kutyával kapcsolatban. Ha pl. az apakutyát kérdőjelezték meg, akkor abban az esetben a kölyök mintáját és az apától fedeztetéskor levett ill. tárolt DNS-t "futtatják a zselén", majd hasonlítják össze a csíkolatot.

A tárolt DNS biztosítékot jelent a kutya, ill. utódai származásának igazolására. A DNS vizsgálat "végterméke" kutyánként egy csíkozott zselé, a vizsgálat a zselék csíkolatainak pontos összehasonlításán alapszik. A zselé beszárított formában ugyan tárolható, de későbbi összehasonlító vizsgálatokra már nem alkalmas. A kölyökkorban (tetováláskor) levett minta ugyanúgy felhasználható,

mint a felnőtt korban levett minta. A kölyökként DNS regisztrált kutyától nem kell levenni mintát, ha a későbbiekben fedez, vagy kölykei születnek. Ha egy szukától vagy kantól már van tárolva DNS, akkor a következő párosítások alkalmával már NEM kell mintát venni és beküldeni, mert a tárolt minta a kutya élete során (és után is) minden "apasági- vagy anyasági peréhez" felhasználható. DNS tárolással az illető tenyészkutya elpusztulása UTÁN is kideríthető, hogy utódja (papíron) valóban az ő kölyke-e.

Nem származási, hanem azonossági igazolás céljából tároltat a Független Diszplázia Bizottság (FDB) DNS mintát a DRC Kft. laborjában minden 24 hónaposnál idősebb, végleges csípő bírálatra kerülő kutyától. Ebben az esetben a DNS tárolás célja az, hogy a kutya azonosságával kapcsolatban felmerülőo problémák (pl. nem a regisztrált pedigréhez tartozó kutya lett megröntgenezve…) esetében minden kétséget kizáróan eldönthető legyen, hogy valójában mely kutyáról készítette az állatorvos a röntgenfelvételt.

XXI. század … Ha belegondolnak, akkor beláthatják, hogy a DNS vizsgálat könnyű elérhetősége milyen forradalmi változást hozhat a fajkutyák törzskönyvezésében. Vitaindító lehet az a tény, hogy DNS vizsgálattal ma már pontosan igazolható, ha egy szukának több kantól születtek kölykei. Természetesen véletlen ráfedezést senki sem tervez. De ha mondjuk a tenyésztő befedeztette a legjobb szukáját egy ragyogó külföldi kannal, és hazajövet a saját kanja egy óvatlan pillanatban ráfedezett a szukára, mi legyen…? Mert ma, az újszülöttek DNS vizsgálata egyértelmű választ ad arra, hogy az alom mely kölyke született az egyik kantól és melyik a másiktól! Érdemes elgondolkodni ezen, mert ha ez a tenyésztő beadná a fedeztetési igazolást mind a két kanra, majd saját költségén elvégezteti az újszülöttek, vagy fiatal kölykök összehasonlító DNS vizsgálatát, akkor a kölykök a saját apjukhoz tartozó származási lapot kaphatnák, ami minden csalástól mentes és VALÓS! A MEOE 2003 tavaszán törzskönyvezte le az első olyan almot (komondor), ahol a DRC Kft. által elvégzett DNS vizsgálat igazolta 2 kan kutya „tevékenységét”. Tehát, ahol az alom 5 kiskutyája egy a (rideg, szilaj tartású) komondor falkában domináns kantól, 1 kiskutya pedig egy a rangsorban alul álló fiatal kantól származott.

A DNS kivonása a vattapamacsról és 10 évre szóló tárolása a balatonfüredi DRC (Gyógyszerkutató Központ) laboratóriumában mindössze 1.500 Ft/kutya . Maga a vizsgálat elvégzése 8.000 Ft/kutya, tehát az összehasonlító vizsgálat két kutya mintájából 16.000 Ft, ha két lehetséges apa van, akkor az utóddal együtt 3 x 8.000 = 24.000 Ft. Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t is.